Raport bieżący 46/2018

Temat
Sprzedaż segmentu hostingu w październiku 2018 roku

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że segment hostingu wypracował w październiku sprzedaż w wysokości 6,3 mln zł, w tym 5,1 mln zł wyniosła sprzedaż na polskim rynku, a 1,2 mln zł sprzedaż na rynku rumuńskim.

Raportowana sprzedaż obejmuje usługi hostingowe, domeny oraz usługi dodatkowe _m.in. certyfikaty SSL, SEO, SEM, ochrona antyDDOS_ sprzedane w październiku. W ujęciu MSSF przychody z tytułu sprzedaży usług hostingowych będą rozpoznane proporcjonalnie w okresie ich świadczenia.

Zarząd Spółki uznał informację za poufną, ze względu na wysokie odchylenie sprzedaży osiągniętej w segmencie hostingu w październiku względem sprzedaży w poprzednich miesiącach oraz najwyższą miesięczną wartość sprzedaży w historii segmentu hostingu.