Raport bieżący 46/2019

Temat
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 19.12.2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie _”Aegon”_ , o przekroczeniu przez Aegon progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Aegon_PTE_S.A._R22_S.A._zawiadomienie_przekroczenie_progu_5%_19.12.2019