Raport bieżący 5/2018

Temat

Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Jacka Ducha.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: