raport bieżący 5/2021

Temat
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” informuje, iż w dniu 09.04.2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Norges Bank z siedzibą w Oslo o zwiększeniu udziału Norges Bank w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Norges_Bank_powiadomienie_09.04.2021