Raport bieżący 9/2020

Temat
Wykonanie przez R22 S.A. opcji nabycia akcji spółki H88 S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 15 marca 2019 r., informuje że w dniu dzisiejszym, działając na podstawie zawartej umowy Exit Agreement, wykonał wobec TCEE Fund III S.C.A. Sicar _”Fundusz”_ opcję nabycia 30.646 akcji spółki H88 S.A _”Akcje”_ poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty sprzedaży Akcji złożonej przez Fundusz za łączną cenę nabycia w kwocie 6.816.516,70 Euro.

Zapłata ceny nabycia oraz przeniesienie własności Akcji nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 r., o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.