Raport okresowy 2018-17-H1

dokument link do pobrania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 H1 17/18 Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe R22 S.A. H1 17/18 Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy R22 H1 17/18 Pobierz
Oświadczenia Zarządu.pdf Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego SF.pdf Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego SF.pdf Pobierz