Raport okresowy 2018-17-H1

dokumentlink do pobrania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 H1 17/18Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe R22 S.A. H1 17/18Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy R22 H1 17/18Pobierz
Oświadczenia Zarządu.pdfPobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego SF.pdfPobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego SF.pdfPobierz