Raport okresowy Grupy R22 za H1 2018/2019

 

 

dokument link do pobrania
Sprawozdanie Zarządu z działalności H1 2018/2019 Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe H1 2018/2019 Pobierz
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe H1 2018/2019 Pobierz
Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego H1 2018/2019 Pobierz
Raport z przeglądu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego H1 2018/2019 Pobierz