Skonsolidowany Raport Roczny Grupy R22 za 2021

 

 

dokument link do pobrania
Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 i Grupy Kapitałowej R22 w 2021 – po korekcie Pobierz PDF

Otwórz

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2021 Otwórz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2021 Otwórz
Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu 2021 Otwórz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności 2021 Otwórz
Wybrane skonsolidowane dane finansowe R22 Otwórz
Oświadczenie Rady Nadzorczej Otwórz

Otwórz

Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 i Grupy Kapitałowej R22 w 2021 – przed korektą Pobierz PDF

Otwórz