Skonsolidowany Raport Roczny 2017/2018

 

dokument link do pobrania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 2017/2018 Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 S.A. i Grupy R22 2017/2018 Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2017/2018 Pobierz
Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu 2017/2018 Pobierz