Skonsolidowany Raport Roczny R22 za 2018/2019

 

dokument link do pobrania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019 Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 S.A. i Grupy R22 2018/2019 Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019 Pobierz
Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu 2018/2019 Pobierz