Walne zgromadzenie

Zarząd R22 zwołał na dzień 6 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).

R22_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_06.06.2022

projekty_wszystkich_uchwal_na_ZWZ_R22_S.A._na_dzien_06.06.2022

 

Dokumenty dla akcjonariuszy:

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_R22_S.A._o_wynagrodzeniach_za_2021_wersja_finalna_27.04.2022_podpisane

uchwala_Zarzadu_podzial_zysku_za_2021_09.05.2022

Raport_KPMG_w_zakresie_oceny_SoW_za_2021_KSUA_3000_PL

odpis_uchwaly_Rady_Nadzorczej_R22_S.A._wnioski_Zarzadu_podzial_zysku_za_2021_09.05.2022

R22_S.A._informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_na_dzien_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ_na_8.06.2022_10.05.2022

R22_S.A._wzor_pelnomocnictwa_i_zawiadomienia_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_ZWZ_zwolane_na_06.06.2022

R22 Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe 2021

Sprawozdanie_uzupelniajace_Rady_Nadzorczej_R22_S.A._09.05.022_podpisane

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_komitetu_audytu_r22_s.a._za_rok_obrotowy_2021_15.03.2022_final-1_signed

Odpis_uchwaly_nr_8_RN_R22_S.A._22.03.2022_Polityka_charytatywna_i_sponsoringowa

Sprawozdanie_RN_R22_S.A._przestrzeganie_raporty_okresowe_i_biezace_za_2021_21.03.2022_zal._do_uchwaly_nr_7_podpisane

Sprawozdanie Zarządu R22 za 2021

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe R22 za 2021

Sprawozdanie z badania JSF

Sprawozdanie z badania SSF

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej R22 za 2021

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

 

42417627_uchwala_Zarzadu_rekomendowanie_ZWZ_utworzenia_kapitalu_rezerwowego,_upowaznienia_Zarzadu_sku_akcji_wlasnych_14

R22_S.A._projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_spolki_R22_spolka_akcyjna_zwolane_na_dzien_6_czerwca_2202 – przed zmianą

projekty_uchwal_na_ZWZ_R22_S.A._zgloszone_przez_akcjonariusza

R22_S.A._formularz_do_wykonywana_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_Zwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_zwolanym