Aktualności w R22

2019-09-09 10:15

Zarząd R22 rekomenduje wypłatę 0,30 zł dywidendy na akcję i ustala politykę dywidendową

Zarząd R22 przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą spółka będzie wypłacać akcjonariuszom dywidendę w wysokości co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki […]
2019-09-05 00:13

R22 dynamicznie rośnie i osiąga rekordowe wyniki

R22 wypracowała rekordowe wyniki, dynamicznie poprawiając przychody i zysku. W 2018/2019 r. Grupa osiągnęła 145,6 mln zł przychodów i istotnie poprawiła rentowność. Zysk EBITDA wyniósł 37,9 […]
2019-09-02 15:00

Wideokonferencja – publikacja wyników za 2018/2019 r. obr.

Serdecznie zapraszamy na wideokonferencję dotyczącą wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń 2018/2019 roku obrotowego oraz planów i perspektyw rozwoju w kolejnych okresach. Wideokonferencja odbędzie się 5 września o […]