Kalendarium

2019-09-05 Publikacja raportu kwartalnego za rok obrotowy 2018/2019 kończący się 30 czerwca 2019 r.

2019-11-18 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał kończący się 30 września 2019 r.

2020-02-25 Publikacja raportu półrocznego za półrocze kończące się 31 grudnia 2019 r.

2020-05-19 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał kończący się 31 marca 2020 r.

2020-08-18 Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał kończący się 30 czerwca 2020 r.

2020-11-17 Publikacja raportu kwartalnego za V kwartał kończący się 31 września 2020 r.