Kalendarium

2022-03-24 Publikacja raportu rocznego za 2021 r. (kończący się 31 grudnia 2021 r.)

2022-05-17 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. (kończący się 31 marca 2022 r.)

2022-09-06 Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. (kończące się 30 czerwca 2022 r.)

2022-11-16 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r. (kończący się 30 września 2022 r.)