Kalendarium

2021-03-10 Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2019/2020 kończący się 31 grudnia 2020 r.

2021-05-25 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. kończący się 31 marca 2021 r.

2021-08-31 Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2021 r. kończące się 30 czerwca 2021 r.

2021-11-16 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. kończący się 30 września 2021 r.