Kalendarium

2018-11-20 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał kończący się 30 września 2018 r.

2019-02-26 Publikacja raportu półrocznego za I półrocze kończące się 31 grudnia 2018 r.

2019-05-20 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał kończący się 31 marca 2019 r.