Raporty bieżące

DataNr RaportuTyp RaportuTemat
2021-10-01 15:4021/2021ESPIUjawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji
2021-09-30 13:0620/2021ESPIUjawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy akwizycyjnej, zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów. Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Zenbox sp. z o.o.
2021-09-15 11:2819/2021ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R22 S.A. w dniu 14 września 2021 roku
2021-09-14 15:2018/2021ESPIOdwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej R22 S.A.
2021-09-14 15:1417/2021ESPITreść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 14 września 2021 roku
2021-09-06 22:3016/2021ESPIKandydatury na Członków Rady Nadzorczej R22 S.A. - korekta
2021-09-06 22:0016/2021ESPIKandydatury na Członków Rady Nadzorczej R22 S.A.
2021-08-30 22:4515/2021ESPIUjawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy inwestycyjnej, zawarcie umowy inwestycyjnej, zawarcie umowy wspólników i umów nabycia udziałów w spółce Sellintegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2021-08-19 15:4714/2021ESPIWprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. zwołanego na dzień 14 września 2021 r.
2021-08-16 15:2813/2021ESPIZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
2021-08-02 16:02DPSNInformacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
2021-06-25 17:2012/2021ESPIUjawnienie stanu posiadania