Raporty bieżące

DataNr RaportuTyp RaportuTemat
2022-07-29 17:5717/2022ESPIPowiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2022-07-26 18:2316/2022ESPIZakończenie skupu akcji własnych Spółki R22 S.A. - podsumowanie
2022-07-04 10:2615/2022ESPIPodjęcie przez Zarząd R22 S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
2022-06-14 18:5214/2022ESPIFinalizacja transakcji objęcia akcji Vercom S.A. i zbycia akcji Oxylion S.A., jako wkładu niepieniężnego
2022-06-13 15:2213/2022ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ R22 S.A. w dniu 27.06.2022 roku
2022-06-07 00:2712/2022ESPIWypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
2022-06-06 23:5311/2022ESPITreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 06.06.2022 roku
2022-05-31 10:1510/2022ESPIZgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. zwołanego na dzień 06 czerwca 2022 roku
2022-05-20 18:119/2022ESPIPowiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2022-05-16 10:408/2022ESPIZawarcie przez Spółkę z Vercom S.A. aneksu do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2022
2022-05-10 15:007/2022ESPIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
2022-05-09 22:416/2022ESPIRekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia skupu akcji własnych