Raporty bieżące

DataNr RaportuTyp RaportuTemat
2018-11-14 08:1846/2018ESPISprzedaż segmentu hostingu w październiku 2018 roku
2018-11-08 19:2045/2018ESPIZmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
2018-10-26 22:0344/2018ESPIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
2018-10-17 07:4243/2018ESPIZawarcie przez spółkę zależną Vercom S.A. umowy inwestycyjnej w zakresie inwestycji w spółkę UserEngage sp. z o.o.
2018-10-17 07:4242/2018ESPIUjawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie umowy o zachowaniu poufności rozpoczynającej negocjacje w przedmiocie inwestycji przez spółkę zależną Vercom S.A. w spółkę UserEngage sp. z o.o.
2018-10-05 21:1241/2018ESPIUjawnienie stanu posiadania
2018-10-03 08:3140/2018ESPIZawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. umowy pożyczki z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych
2018-09-28 12:0138/2018ESPIUjawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. warunkowej umowy nabycia udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L.
2018-09-28 12:0139/2018ESPIZawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. dokumentów potwierdzających wywołanie skutków prawnych przez warunkowe umowy nabycia udziałów spółek NET DESIGN S.R.L. i S.C. WEB CLASS IT S.R.L.
2018-09-28 12:0037/2018ESPIUjawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji przez spółkę pośrednio zależną H88 S.A. w przedmiocie nabycia udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L.
2018-09-28 12:0036/2018ESPIUjawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. warunkowej umowy nabycia udziałów spółki NET DESIGN S.R.L.
2018-09-28 12:0035/2018ESPIUjawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji przez spółkę pośrednio zależną H88 S.A. w przedmiocie nabycia udziałów spółki NET DESIGN S.R.L.